Den Træge Patron

Studentersamfundets Tekniske Etaters Orden

MCMXXXIX

Dalje